Къырымтатар тилине терджиме этильген хутбелернинъ джедвели

01. Садакъа атешни сёндюре.

02. Насыл бильмели, Аллахта сенинъ ичюн не бар?

03. Корюнмейип кельген зульм.

04. Олюм не олгъаныны бильсе эдинъ.

05. Бу аджджылыкъкъа сабыр эт ве ахирет хайырыны къазан.

06. Самимий раатлыкътан сени не махрум къалдыра?

07. Бахыт неде?

08. Ораза байрамы.

09. Байрам хутбасы.

10. Саляфия – бу недир? 1-болюм.

11. Саляфия – бу недир? 2-болюм.

12. Ас-Сират аль-Мустакъим 1 къысымы.

13. Ас-Сират аль-Мустакъим 2 къысымы.

14. Бугунь ве эр заман онемли 2 болюм.

15. Байрам хутбеси. Ораза байрам 2021.

16. Буюк тиджареттен сон нетиджелер.

17. Йылбаш: пейда олувы.

18. Йылбаш: Ислямнынъ онъа мунасебети.

19. Мазлюмгъа ярдым. Онемли нетиджелер 2 болюм.

20. Йылбаш къайд этильмеси.

21. Шавваль айынен багълы олгъан суаллер.

22. Ошек – этненинъ чешитлериндендир.

23. Намазнынъ керчек олмасынынъ шартлары.

24. Бахт олгъан алты топлум.

25. Абу Дарданынъ фазилети. 1 болюм.

26. Абу Дарданынъ фазилети. 2 болюм.

27. Зульхиджа айнынъ башында япылгъан 7 ибадет.

28. Къальбнинъ серт олмасына 7 себеб.

29. Къыш — ибадет эткен кимсе ичюн энъ гузель гъаниметтир.

30. Бугунь ве эр заман онемли — 1 болюм.

31. Зулюмнынъ джезасы. 1 болюм.

32. Этне — бу буюк джинаеттир.

33. Ошек — этненинъ чешитлериндендир.

34. Аллахны ве Онынъ Пейгъамберини ﷺ озманъыз.

35. «Джеэннемнинъ атеши сыджакъчадыр», — деп айт

36. Ясакълы Раджаб айы

37. Севги куню. 2 къысымы

38. Къурбан: къыскъа анълатма.

39. Къурбан байрам хутбеси 2021.

40. Эвлядларгъа тербие бермесининъ алты темели — 1 болюм.

41. Эвлядларгъа тербие бермесининъ алты темели — 2 болюм.

42. Ким дуньянен укюм эте.

43. Эн гузель капитал 1-болюм.

44. Эн гузель капитал 2-болюм.

45. Са'ад бну Малик бну Аби Ваккас аль-Къурайши Абу Исхакъ 1-болюм.

46. Са’ад ибн Абу Ваккаснынъ гузель амеллери ве васиетлери 2-болюм.

47. Му'мин апайнынъ хусусиетлери.

48. Апайынъны му'мин олмасыны себеплери. 

49. Абу Хурейра (Аллах ондан разы олсун) 1-болюм. 

50. Абу Хурейрагъа ве онынъ анасына къаршы севги, онынъ амеллери ве насихатлары.

51. Шаабан айнынъ оразасы. 

52. Тюшюнджелерге далгъанынъда экиленсенъ, не япмалы? 

53. Шаабаннынъ ортадаки гедженинъ фазилетлери.

54. Шаабаннынъ фазилетлери. 15-джи Шаабаннынъ бидаатлары 

Поделиться:
error: Content is protected !!